Tüm Çalışanlar Bireysel Emekliliğe Zorunlu katılacak!

İş Hayatından

Tüm Çalışanlar Bireysel Emekliliğe Zorunlu katılacak!

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Çalışanların Mesleğini Gizleyen İşverene Ceza Geliyor

Çalışanları asgari ücretten göstermek için mesleğini gizleyenler için ceza 1 Ocak’ta başlıyor.

Gerçek maaşın gizlenip asgari ücretten gösterilmesinin önlenmesi için önemli bir düzenleme yapıldı. Yeni yasaya göre her mesleğin bir kodu olacak ve kişiler yaptıkları işlerle SGK'ya bildirilecek.
Böylece yüksek maaş alması gereken doktor, mühendis, futbolcu gibi meslektekiler 'işçi' koduyla bildirilip asgari ücretten gösterilemeyecek.

Meslek kodlarını hatalı giren işverenler de 1 Ocak 2018 itibarıyla ceza alacak. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için, sigortalı başına, asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.
Gerçek maaşı gizleyenler için ayrıca idari para cezası ve belgede sahtecilikten hapis cezası da var.

NASIL BİLDİRİLECEK?
Cezalarla muhatap olmamak için işverenlerin bazı işlemleri yapmaları gerekiyor. İşlemler özetle şöyle:
Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işverenler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında "Meslek Kodu" alanını kullanacak.
Bu alana 6 rakamdan oluşan kod girilecek.
Meslek kodlarına bakmak için giriş kutusu yanındaki yeşil büyüteç resmine tıklanabilir.

HER YÖNDEN ZARAR

 Çalışanın ileride emekli maaşı düşüyor.
 İşten çıktığında düşük tazminat alıyor.
 İşsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği, rapor parası gibi hesaplamalar alt seviyeden yapılıyor.
 Devlet prim ve vergi kaybediyor..


Kaynak:Sabah

DEVAMI

İŞÇİLER DİKKAT: Davalarda zaman aşımı 10 yıldan 5 yıla indirildi

Tazminat niteliğinde olmaları nedeni ile sendikal tazminat, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesindeki eşit işlem borcuna aykırılık nedeni tazminat, 26/2 maddesindeki maddi ve manevi tazminat, 28. maddedeki belgenin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat, 31/son maddesi uyarınca askerlik sonrası işe almama nedeni ile öngörülen tazminat istekleri, kullanılmayan ücretli yıllık izinlerde iş akdinin feshi veya emeklilikten itibaren Borçlar Kanununun 125 ve 146. Maddeleri uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabi idi.
Maalesef ‘’İdi’’ diyoruz. Çünkü 12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile Hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın yapılan fesihten kaynaklanan zaman aşımları 5 yıl olacaktır.

Tasarıyla 4857 sayılı Kanuna ek madde eklenmiştir. Buna göre; “Zamanaşımı süresi EK MADDE 3- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı.
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
c) Kötüniyet tazminatı.
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.”

Yine bu tasarıyla 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır.’’ denilmek suretiyle iş akdinin feshi veya emeklilikten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olan yıllık ücretli izin ve tazminatlarda da zaman aşımı 5 yıla indirilmiştir.

Yıllık izin ücreti ve tazminatlar için yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecektir. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olacaktır. Yani her halükarda yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içerisinde davanın açılması gerekli olup aksi takdirde sava zamanaşımına uğrayacaktır.
Bilindiği üzere; Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma, ikramiye, çocuk, aile, eğitim, yol, yakacak yardımı gibi ücret ve ücret niteliğinde olan alacaklar 5 yıllık zaman aşımına tabi alacaklardandır.

Son düzenlemeyle işçi lehine olan ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarına uygulanan 10 yıllık zaman aşımı süreleri işveren lehine düzenleme ile 5 yıla düşürülmüştür. Hak kaybına uğramamak adına işçilerin dikkatli olmasında fayda olacaktır.  


YAZAR: Av. Tuncay DOLU

DEVAMI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

baskan
ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
İş Kolunun Lider Sendikası

Tanıtım Filmi

Duyurular

 • ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI SİDE SOSYAL TESİSİ
 • KUDÜSE SAHİP ÇIK
 • Göksel Mobilyada Örgütleniyoruz
 • Salı TV1 de Canlı Yayındayız

Foto Galeri

 • KAYSERİ SEVGİ EVLERİ ETKİNLİĞİ
 • 2018 Öz Ağaç İş Sendikası Hizmet İçi Eğitimi
 • SOSYAL TESİSİSİMİZ ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN
 • Raporlar

Videolar

 • ÖZ AĞAÇ-İŞ ESTİM SOSYAL TESİSİ
 • Alfemo Üyelerimize Teşekkürler
 • Av Tuncay Dolu TV1 Canlı Yayın
 • İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?